Віртуальна виставка

 Циклова комісія  «Технічна експлуатація та ремонт автомобілів»

Випусковою комісією за напрямком підготовки 070106 «Автомобільний транспорт» є циклова комісія «Технічна експлуатація та ремонт автомобілів».

Комісією викладаються такі дисципліни: «Технічна експлуатація автомобілів», «Основи технології ремонту автомобілів», «Використання експлуатаційних матеріалів та економія паливно-енергетичних ресурсів», «Матеріалознавство», «Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство», «Взаємозамінність і стандартизація та технічні вимірювання», «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі», «Особливості будови, експлуатації та ремонту автомобілів іноземного виробництва», «Обчислювальна техніка», комп’ютерна техніка та інформаційні технології».

Дана виставка розрахована для ознайомлення викладачів, студентів та всіх бажаючих з книгами, які є в фонді бібліотеки і якими можна користуватися для вивчення предметів, використовувати в  підготовці до практичних та лабораторних занять, при звітах під час проведення практик та при роботі з курсовими та дипломними проектами

Сторінка  - 1 -   - 2 - 

 

Краткий автомобильный справочник НИИАТ

Т.1. Автобусы. – 2002-360с.
Т. 2 Грузовые автомобили – 2004

Т.3  Легковые автомобили. Ч.1, Ч.2.-2004

Т.4. Специальные и специализиро-ванные автотранспортные средства.

Ч.1, Ч.2, Ч.3- 2006.
Автор: Кисуленко Б.В.- М.:Автополис-плюс.

У довіднику наведено відомості про рухомий склад вітчизняного та зарубіжного виробництва

 

Новейший справочник автомобилиста.-Харьков, 2008. -350с.

У книзі розглядаються основні неполадки агрегатів і систем сучасних автомобілі, а також способи їх виявлення йусунення.. довідник допоможе водіям опанувати професійні навички виконання операцій технічного обслуговування – самостійно й швидко, застосовуючи раціональні прийоми і дотримуючись необхідної послідовності, виконувати регулювання механізмів і приладів автомобіля..

Для водіїв – початківців і професіоналів.

 

Системы впрыска зарубежных автомобилей. Диагностика, обслуживание и ремонт. – М.:Изд-кий Дом Третий Рим, 2005 – 288с.

На російській мові.

В книзі розглянуто основні системи вприскування сучасних зарубіжних автомобілів. Видання включає прикладну інформацію про марку автомобілів ведучих світових виробників (Aydi, BMW, Ford, Mercedes, Opel, Mfsda, Nissan, Rover, Skoda, Toyota...). Представлено детальний конструктивний опис популярних систем вприскування  та їх компонентів, приведена загальна діагностика як самих систем, так і їх компонентів. Велику увагу приділено  пошуку і усуненню типових неполадок, різноманітним операціям з регулювання, збиранню систем з застосуванням спеціалізованих та універсальних інструментів.

 

 

 

Є. П. Желібо і В. М. Пічі.Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник  — К.: Каравела, 2012. – 344 с.

У посібнику розглядаються основи безпеки життєдіяльності як комплекс взаємозв'язків у системі «людина - життєве середовище» різного рівня. Значна увага приділена людині, її фізіологічним та психологічним особливостям, медико-біологічним та соціальним проблемам здоров'я. Висвітлюються основні аспекти взаємодії в системі «людина — життєве середовище», джерела небезпеки та породжені ними фактори, що призводять до порушення життєдіяльності людей у повсякденних умовах виробництва й побуту та спричиняють надзвичайні ситуації. Наведена характеристика природних, техногенних, соціально-політичних та комбінованих небезпек. Особливу увагу приділено питанням запобігання надзвичайних ситуацій, організації дій для усунення їхніх негативних наслідків, наданню першої долікарської допомоги потерпілим, питанням організації та управління безпекою життєдіяльності.

 

 

 

Дуднікова І.І. Екологія і безпека життєдіяльності Термінологічний словник-довідник.- К.:Вища шк..,2005.-247с.

Наведено основні значення термінів і понять із різних розділів екології і безпеки життєдіяльності людини, найважливіші відомості про біосферу Землі, її структуру, взаємозв'язок людини і природи, охорону навколишнього середовища. Висвітлено поняття структури і функцій різних екосистем, характер і наслідки впливу господарської діяльності людини на природу. Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів.

 

Максимова Н. Ю. Безпека життєдіяльності: соціально-психологічні аспекти алкоголізму і наркоманії : Навч. посіб.– К. : Либідь, 2006. – 328 с.

Розкриваються причини і сутність узалежнення людини від психотропних речовин, процес його виникнення та форми прояву. Встановлюються закономірності особистісної схильності до алкоголізму та наркоманії. Описуються критерії виявлення осіб, які становлять «групу ризику» адиктивної поведінки. Надано рекомендації щодо соціально-психологічної допомоги дітям із алкогольно узалежнених сімей. Висвітлено напрями, зміст та форми профілактики алкоголізму та наркоманії.

 

Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності: На допомогу керівникам навчальних закладів / Під заг. ред. проф. Л.С. Сачкова. – К.: Фенікс, 2000. – 896 с.
 

Книга «Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності» надасть реальну допомогу керівникам вищих, професійно-технічних, загальноосвітніх закладів та керівникам установ, організацій, підприємств, а також профспілковому активу галузі в їх практичній роботі. До Збірника увійшли законодавчі, нормативно — правові, інструктивні документи загальнодержавного та галузевого характеру з питань безпеки життєдіяльності і деякі коментарі щодо їх використання.

 

 

Калашников О.Г.Ремонт машин(тракторів, автомобілів, комбайнів та іншої сільськогосполдарської техніки) - Підручник для учнів технікумів / О. Г. Калашников, П. В. Лауш, С. С. Некрасов. - Київ : Вища школа, 1983. - 360 с.

В посібнику розглянуто технологію ремонту і відновлення деталей, технічні умови на складання тракторів, автомобілів, комбайнів і іншої сільськогосподарської техніки, а також основи проектування, організації і економіки ремонтних підприємств. При цьому  велика увага приділяється методам ремонту.