УСТАНОВЧІ ДОКУМЕНТИ
 1. Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
 2. Сертифікати про акредитацію спеціальностей
 3. Колективний договір РАТК НУВГП 2020
 4. Положення про ВСП "РАТФК НУВГП" 2020
 5. Положення про педагогічну раду
 6. Положення про адмінраду
 7. Положення про ведення навчальної документації [30-17-001]
 8. Положення про відділення [94-17]
 9. Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту [30-17-002]

 10. Наказ про затвердження і введення в дію Положень:[05-16]
  1. про організацію  навчального процесу, оцінювання знань студентів та перездачу оцінок [05-16-001]
  2. про огляд-конкурс навчальних кабінетів, лабораторій [05-16-002]
  3. про атестацію предметних (циклових) комісій [05-16-003]
  4. про методичний кабінет [05-16-004]
  5. про систему контролю якості навчального процесу [05-16-005]
  6. про методичну раду [05-16-006]
  7. про організацію роботи навчального кабінету (лабораторії),  майстерні коледж [05-16-007]
  8. про предметну (циклову) комісію [05-16-008]
  9. про самостійну роботу студентів [05-16-009]
  10. про рейтингове оцінювання  професійної діяльності педагогічних працівників [05-16-010]
  11. про критерії оцінювання знань і вмінь [05-16-011]
  12. про предметні гуртки та гуртки технічної творчості [05-16-012]
  13. про проведення виставки-конкурсу результатів роботи предметних гуртків та гуртків технічної творчості [05-16-013]
  14. про методичну роботу [05-16-014]
  15. про бібліотеку [05-16-015]
  16. про Школу викладача-початківця [05-16-016]
  17. про порядок створення, організацію і роботу   екзаменаційних   комісій [05-16-017]
 11. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ ПРЕТЕНЗІЙНОЇ  ТА ПОЗОВНОЇ РОБОТИ [10-18]
 12. Положення щодо забезпечення оприлюднення інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» [11-18]
 13. Положення про  порядок ведення договірної роботи [12-18]
 14. Положення про підготовку фахівців за договорами, що передбачають повне відшкодування витрат за навчання [110-18]


 15. Положення про студентські гуртожитки [102-19]

 16. Положення про організацію виховної роботи [55-17]

 17. Положення про студентське самоврядування
 18. Положення про студентське самоврядування в гуртожитках

 19. Положення про організацію чергування педагогічних працівників [43-17]

 20. Положення про комісію із соціального страхування  у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності  та витратами, зумовленими похованням [90-17]

 21. Положення про організацію та проведення практик студентів [105-17]
 22. Положення про передрейсовий  медичний огляд  водіїв транспортних засобів [111-17]
 23. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості  вищої освіти [109-18]

 24. Положення про академічну доброчесність [119-18-1]

 25. ПОЛОЖЕННЯ про організацію дипломного проектування, створення і роботу екзаменаційної комісії  [119-18-2]

 26. Положення про запобігання корупції

 27. План заходів запобігання корупції [86-18]

 28. ПРОЕКТ змін до Положення про РАТК НУВГП

 29. ЗМІНИ ДО КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

 30. Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках [58-18]

 31. Правила внутрішнього трудового розпорядку

 32. ПОРЯДОК супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення / Наказ [66-18]

 33. ПРОГРАМА РОЗВИТКУ КОЛЕДЖУ [81-18]

 34. ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН розвитку гуртожитків коледжу на 2018-2023 роки 
 35. Графік проведення атестації педагогічних працівників