275 «Транспортні технології» за освітньою програмою

5.07010102 «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті»

Кваліфікація— технік-технолог (механіка)

Технік-організатор перевезень готується до професійної роботи по організаційно-управлінській діяльності, пов'язаної з перевезенням вантажів та пасажирів, виконанням транспортно-експедиційних операцій та послуг на посади: старшого диспетчера (диспетчера) автотранспортного підприємства, транспортно-експедиційних агентів, начальників автоколон, автовокзалів, працівників ДАІ по організації безпеки руху, керівників малих підприємств, кооперативів.

Молодший спеціаліст повинен володіти глибокими та міцними теоретичними і професійними знаннями, практичними навичками та уміннями з обраної спеціальності.

Для оволодіння спеціальністю студенти вивчають:
 • Постанови та Закони України, які стосуються автотранспорту.
 • Статут автомобільного транспорту, правила перевезень пасажирів та
  вантажу автомобільним транспортом, прогресивні методи організації
  пасажирських та вантажних автомобільних перевезень.
 • Методи диспетчерського, керівництва автомобільними перевезеннями,
  технологічний процес роботи автовокзалів, організацію
  навантажувально-розвантажувальних робіт на автомобільному
  транспорті.
 • Основи економіки та планування роботи автотранспортних підприємств,
  організацію обліку та звітності по експлуатації вантажного і
  пасажирського автомобільного транспорту, методи аналізу наслідків
  використання рухомого складу на лінії.
 • Основи наукової організації праці та управління на автомобільному
  транспорті. Організацію транспортно-експлуатаційного обслуговування
  підприємств і населення.
 • Правила і безпеку дорожнього руху, організацію роботи в
  автотранспортних підприємствах по безпеці руху.
 • Трудове законодавство, систему стандартів безпеки праці.
 • Заходи по охороні праці, правила техніки безпеки і протипожежного захисту при перевезеннях і навантажувально-розвантажувальних роботах.
Студенти отримують робітничу спеціальність водій транспортних засобів категорій "В", "С".