274 «Автомобільний транспорт» за освітньою програмою

5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»

Кваліфікація – механік

Механік готується до виробничо-технічної та організаційної-управлінської діяльності, пов'язаної з технічним обслуговуванням та ремонтом автомобілів і двигунів на посади: начальника дільниці (майстерень), старшого механіка (механіка) автотранспортних і авторемонтних підприємств, станцій технічного обслуговування автомобілів, зав. гаражем підприємства, організації і закладів різних формі власності, керівника приватних, малих підприємств по технічному обслуговуванню і ремонту автомобілів.
Молодший спеціаліст повинен бути підготовленим до активної творчої професійної та спеціальної діяльності, вміти приймати професійні рішення з урахуванням соціальних наслідків, самостійно здобувати нові знання, мата високі моральні якості, навики організаторської і управлінської діяльності, вільно володіти державною мовою.
Для оволодіння спеціальністю студенти вивчають:

 • Статут автомобільного транспорту, правила технічної експлуатації та
  Положення про технічне обслуговування і ремонт рухомого складу
  автомобільного транспорту.
 • Основні напрямки розвитку науково-технічного прогресу, передові методи
  управління на автомобільному транспорті.
 • Будову найбільш поширених типів рухомого складу.
 • Сучасні методи діагностики технічного стану автомобілів, засоби, технічні
  умови і способи контролю якості технічного обслуговування та ремонту
  автомобілів.
 • Основне технологічне та діагностичне обладнання, пристрої та інструмента,
  які застосовуються при технічному обслуговуванні та ремонті рухомого
  складу, технологію виробництва, спеціалізацію дільниць та виробничі зв'язки
  між ними. Основи проектування виробничих дільниць та конструювання
  технологічного оснащення.
 • Правила техніки безпеки, промислової санітарії та протипожежного захисту.
 • Організація роботи в автотранспортних підприємствах по охороні праці.
 • Організацію зберігання рухомого складу, агрегатів, запасних частині і
  матеріалів. Державні стандарти і технічні умови на матеріали, які
  застосовуються при експлуатації і ремонті автомобілів, норми їх витрат і
  шляхи економії.
 • Основи економіки, планування і технічного нормування роботи технічного
  обслуговування і ремонту автомобілів, трудове законодавство.
 • Шляхи зниження витрат паливо-енергетмчних ресурсів.

Студенти набувають робітничі спеціальності:

 • слюсар по ремонту автомобілів;
 • водій транспортних засобів категорій "В", "С".